روند مرجوعی

همه‌ی محصولات خانه سونی تا درب محل ( در سرتاسر ایران ) بیمه می‌شوند در صورتی که محصول مشکلی ( از لحاظ ظاهری ) داشته باشد اگر داخل استان تهران باشد می‌تواند مرجوع شود و همه‌ی مبلغ فاکتور عودت می‌شود یا محصول عوض می‌شود. اگر هم خارج استان تهران باشد مشتری می‌تواند از بیمه درخواست خسارت کند.
اعلام روند استرداد وجه
در صورتی که مشتری به هردلیلی از خرید خود ناراضی باشد تا 48 ساعت بعد از انجام فاکتور می‌تواند در خواست لغو فاکتور و عودت پول را دهد.