شیوه حمل

تمامی لوازم صوتی و تصویری سونی داخل استان تهران به وسیله‌ی وانت شرکت توزیع می‌شود و محصولات خارج تهران هم به وسیله باربری وطن یا تیپاکس و یا تکنیسین‌های شرکت برای مشتریان ارسال می‌شود.